โรงเรียนสายปัญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ที่ตั้ง


เลขที่  1598    ถนน กรุงเกษม   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพมหานคร  10100

หมายเลขโทรศัพท์  02-221-0196  ,  02-221-0824 หมายเลขโทรสาร   02-623-3402  , 02-623-2249

เนื้อที่   4  ไร่    2 งาน    0.6 ตารางวา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1   กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสโรงเรียน 00000703
ชื่อเว็บไชต์ 
www.saipanya.ac.th
Facebook
ประเภท    โรงเรียนสตรี
ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนห้องเรียน  48 ห้องเรียน (6-6-8/11-12-10)
ชื่อผู้บริหาร  นางสุภาณี ธรรมาธิคม    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวนครู  88  คน 
จำนวนพนักงานราชการ       1  คน
จำนวนครูอัตราจ้าง  4  คน
จำนวนนักเรียน 2,641 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)   
จำนวนนักการภารโรง  12  คน
ปีก่อตั้งโรงเรียน  พ.ศ. 2459
วันสถาปนาโรงเรียน วันที่  18  กรกฎาคม 

บล๊อกคุณครู

TOP