จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 25 วันนี้
  » 58 เมื่อวาน
  » 1098 สัปดาห์นี้
  » 1547 เดือนที่แล้ว
  » 31928 ปีที่แล้ว
  » 69514 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เชิญร่วมบริจาคโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตารางสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 5-6 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสอนออนไลน์สัปดาห์ ที่ 4 การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโลน่า 2019 การเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (English Speaking-Listening) นักเรียนสามารถเข้าเรียนระบบออนไลน์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
คู่มือการใช้สื่อนวัตกรรมระบบเรียนออนไลน์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (English Speaking-Listening)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.4 วันที่ 12 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 12 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 11 พ.ค 63 รอการอนุมัติ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.4 วันที่ 11 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 11 พ.ค 63

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ