ผู้อำนวยการ อารีวรรณ เอมโกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฎิทินกิจกรรม
« มกราคม 2015 »
อา พฤ
    1หยุดวันขึ้นปีใหม่23
45เริ่มรับสมัครสอบ GAT PAT ครั้งที่ 26กิจกรรมตักบาตรร่วมกันเนื่องในวันปีใหม่ 255878นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ โดยมูลนิธิ มิราเคิล ออฟ 9นักเรียนชั้น ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรม English On The Road 10โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน ณ ศุภาลัย รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
111213จัดกิจกรรม “วันเกียรติยศ และกตัญญุตาคารวะ”14นักเรียนชั้น ม.3 เข้ารับการติวเพื่อเตรียมสอบ O-net 1516คณะครูเข้าร่วมรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เวลา 07.00-12.00 น.17นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ 7 วิชาสามัญ
181920นักเรียนชั้น ม.6/5- 6/10 ติว O-net วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เวลา 08.50- 10.3021นักเรียน ม.3 ติวภาษาอังกฤษ โดยบริษัท Sine ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ22นักเรียน ม.2 ติวภาษาอังกฤษ โดยบริษัท Sine ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.00 - 15.30 น.23นักเรียน ม.6 ติวภาษาอังกฤษ โดยบริษัท Sine ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ24
2526นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับการติวเพื่อเตรียมสอบ O-net ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ27ปิดรับสมัครสอบ GAT PAT ครั้งที่ 228293031นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net
             
บล๊อกคุณครู
Previous
Next
ข่าวประกาศ
ข่าวสารและสาระอื่นๆ
ภาพกิจกรรมในโรงเรียน
         
Back to Top